Arakanlı Müslümanlar - Karaman Haberi

Arakanlı Müslümanlar

Bugün Myanmar’ın yedi eyaletinden biri olan Arakan’da, Rohingya Müslümanları, Myanmar Devleti tarafından soykırıma dönüşmüş korkunç bir zulüm ve insanlık trajedisine maruz kalmaktadır.

Arakanlı Müslümanlar

Myanmar’ın yedi eyaletinden biri olan Arakan’da, Rohingya Müslümanlarına yönelik Myanmar Devleti tarafından soykırıma dönüşmüş korkunç bir zulüm ve insanlık trajedisine maruz bırakılmasına karşı dur demek için Karaman Sivil Toplum Platformu bugün İkindi namazından sonra Karaman Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bir basın açıklaması düzenleyecek.

Karaman Sivil Toplum Platformu'ndan yapılan açıklamada;

''Bugün Myanmar’ın yedi eyaletinden biri olan Arakan’da, Rohingya Müslümanları, Myanmar Devleti tarafından soykırıma dönüşmüş korkunç bir zulüm ve insanlık trajedisine maruz kalmaktadır. Rohingya Müslümanlarının, vatandaşlık hakları ellerinden alınmakla kalmamış bir yandan yasa ile vatansız hale getirilirken, diğer yandan seyahat özgürlüğü, eğitim, sağlık hizmetlerinden yararlanma ve mülkiyet dokunulmazlığı gibi temel hakları da ellerinden alınmıştır. On yıllardır baskı ve şiddetle işkence ve katliamlara maruz kalan 4 milyona yakın Arakanlı, yavaşlatılmış soykırımdan dolayı çevre ülkelere kaçarken sağ kalanlar, sadece yaşamak için, yalnız hayatta kalmak için komşu ülke sınırlarında, kabul edilmeyi beklemektedir.

Biz Karaman Sivil Toplum Platformu olarak bu zulme sessiz kalmayacak, zalimlere zalimliklerini haykıracağız. Bugün ikindi namazından sonra Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanında yapacağımız açıklamaya tüm duyarlı vatandaşlarımızı davet ediyoruz'' denildi.

karamankaraman haberarakanarakanlı müslümanlarbasın açıklamasımyanmarkatliam