Emekli Tokileri İçin Sözleşme İmzalama İşlemleri Başlıyor - Karaman Haberi

Emekli Tokileri İçin Sözleşme İmzalama İşlemleri Başlıyor

Sözleşme İmzalama aşamasında istenecek belgeler .

Emekli Tokileri İçin Sözleşme İmzalama İşlemleri Başlıyor

Sözleşme İmzalama aşamasında istenecek belgeler ; 

a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b) Aile bireylerinin T.C. Kimlik numaraları,
c) 1- İl nüfusuna kayıtlı olanlar; Kimlik ibrazı yeterlidir.
    2- İl nüfusuna kayıtlı olmayanlar; adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan il sınırları    içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,  
d) Hane halkı gelirinin en fazla net 3.200.- TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Başvuru sahibinin kendisi, (evli ise) eşi ve (varsa) velayeti altındaki çocuklarından çalışanlara ait gelir belgeleri (çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bodroları, emekli maaşının yatırılıdığı banka hesap ekstresi, maaş belgeleri, vb.)
Başvuru sahibinin kendisi, (evli ise) eşi ve (varsa) velayeti altındaki çocuklarından çalışmayanlara ait Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur’dan alınmış çalışmadığına dair belgeler,
Sözleşme İmzalama İşlemleri

Karaman Merkez Kırbağı Emekli Projesi kapsamında, B1 tipi 2 oda 1 salon nitelikli brüt 76,34 m2 büyüklüğe sahip 368 adet konut için sözleşme imzalama işlemi gerçekleştirilecektir. Her bir bağımsız bölüm için satış sözleşmeleri şerefiyeli bedeller üzerinden imzalanacaktır.
Konutlar, %12 veya %20 peşinat (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar) bedeli ve borç bakiyesinin aylık taksitler halinde 180 veya 240 ay boyunca ödenmesi koşulu ile satılacaktır. 

Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacaktır. İlk dönemsel artış konut teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Sözleşme imzalama işlemleri T. Halk Bankası A.Ş. Sanayi Sitesi Şubesi’nde gerçekleştirilecektir. Konut satış bedellerine KDV, Banka Komisyonu (BSMV ile birlikte) dahil edilmeyecek olup, bu tutarlar hak sahibi olacak alıcılara aittir.
Konutlar Sözleşme tarihinden itibaren 36 ay içerisinde teslim edilecektir. Konutların anahtar teslimi, İdarece belirlenecek program dahilinde gerçekleştirilecektir. Anahtar teslimi öncesinde, KDV Kanunu uyarınca konut bedelinin %1’i oranında KDV ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir.
Satış bedelleri KDV hariç bedeller olup, Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde belirtilen satış bedeli ve teslim tarihine kadar gerçekleşen dönem artışları toplamı üzerinden hesaplanan tutar esas alınarak 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden Katma Değer Vergisi tutarı konutun teslimi öncesinde peşin tahsil edilecek, ayrıca vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç bakiyesine uygulanan artış tutarı üzerinden KDV tahsil edilecektir.

Gayrimenkul satış işlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

Emekli grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmışsa sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.

karaman karaman haber karaman gündem karaman toki evleri emekli toki