Cihannüma Derneğinden STK’lara Evet Mektubu - Karaman Haberi

Cihannüma Derneğinden STK’lara Evet Mektubu

Yeni anayasa’nın oylanacağı referandumda Cihannüma Derneği Karaman İl Temsilciliği Karaman’da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarına bir mektup göndererek ülkemizin geleceği için Evet demeye davet etti.

Cihannüma Derneğinden STK’lara Evet Mektubu

Çok Kıymetli Sivil Toplum Kuruluşu
Ülkemiz yeni anayasa çalışmalarıyla sisteminde ciddi bir düzenleme ameliyesi içerisine girmiş bulunmaktadır. Yıllarca ülkemizde bir sistem sorunuyla karşı karşıya kaldık ve geleceğe yönelik ciddi atımlar atma noktasında sıkıntılar yaşadık. Mevcut parlamenter yapıyla çift başlılık oluşmuş ve ülkemiz karar alma ve uygulama noktasında bocalayıp durmuştur. Yeri gelmiş parlamentoda yeterli çoğunluk sağlanamamış ülke koalisyonlara mahkum olmuş, yeri gelmiş parlamento aritmetiği Cumhurbaşkanını seçemez olmuş ve ülke yönetilemez bir durumla karşı karşıya kalmıştır. Sistem öyle çapraşık bir vaziyet almış ki milletin seçtiği parlamento vesayet odaklarının tesirine girmiş ve bu vesayet odakları millete yer tayininde bulunmuş. Şu yerde duracaksın, şuradan ileri gitmeyeceksin gibi anlayışlar dayatılmıştır. Millet kendi iradesini ortaya koyduğu dönemlerde sistem sahipleri yani kendini milletin üstünde görenler darbe yaparak sözde demokrasileri alaşağı etmişlerdir. Millet bu durumdan çok çekti.  1960 darbesi, 1971 muhtırası, 1980 darbesi, 28 Şubat postmodern darbesi ve daha onlarca darbe teşebbüsleri ülkemizin hem insan kaynaklarını hem de maddi varlıklarını yer ile yeksan etti.  15 Temmuz darbe girişimiyle de  bu milletin doğrudan varlığına kast edildi. 
200 yıldır batı tesirine giren ülkemiz ne bölgesinde ne de dünyadaki olumsuz gelişmelere müdahale edememiş yıkılan insanlık onur ve haysiyetinin mücadelesini verememiştir. Bu millet ve ümmet adeta tarihin dışına itilmiş. 3 kıtada hak ve adaletin bayraktarlığını yapmış bu millet terör örgütlerinin cirit sahasına dönüştürülerek yok edilmeye çalışılmıştır. 
Artık bu sistem sorununu çözmenin zamanı gelmiştir. Referandum bunun önünü açacak en önemli bir adımdır. Vereceğimiz Evet ile Yeniden Büyük Türkiye’nin ve Yeni Bir dünya’nın fitilini ateşleyebiliriz. Vesayet odaklarını vereceğimiz Evet ile etkisiz hale getirebiliriz. Vereceğimiz Evet ile rejimi daha kuvvetli bir hale getirebiliriz. Vereceğimiz Evet ile insan kaynaklarımızı ve maddi varlığımızı daha rasyonel bir şekilde kullanarak dünya milletleri arasındaki hak ettiğimiz konumu alabiliriz. Vereceğimiz Evet ile dünyadaki bütün mazlum ve mağdur milletlerin umudu haline gelebiliriz. 
Değerli Sivil Toplum Kuruluşu bu referandum tarihi bir öneme haizdir. Doğrudan millet iradesinin esas alınacağı bir referandumdur. Nasıl ki kurtuluş savaşında bu millet verdiği kararla kendi istikbal ve istiklal mücadelesini ortaya koydu bugünde bu referandumla vesayet odaklarına karşı Evet diyerek aynı mücadeleyi verecektir. Evet demek bütün vesayet odaklarını ortadan kaldıracaktır. 
Cihannüma Yardımlaşma ve Dayanışma Platformu Derneği olarak ülkemizin geleceği için referandumda biz Evet diyoruz. Peki siz de sivil toplum kuruluşu olarak Evet diyor musunuz? Bu aziz milletin istiklal ve istikbal mücadelesinde sizde var mısınız?  

karaman karaman haber Cihannüma Derneği STK